CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Điện tử công nghiệp
- Tiếng Anh: Industrial electrical
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3. Về kiến thức:
3.1. Kiến thức chung:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những vấn đề cấp bách của thời đại.
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định.
3.2. Kiến thức chuyên ngành:
- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;
- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt đ­ược dùng trong thiết bị điện tử hông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp;
- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong quá trình học tập cũng như thực hành nghề.
- Phân tích được phương pháp thiết kế một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp.
3.3. Kiến thức bổ trợ
- Tin học: Tin học văn phòng đạt trình độ B.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ B.
4. Về kỹ năng:
4.1. Kỹ năng cứng:                                       
+ Vận hành đ­ược các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;
+ Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;
+ Bảo trì, sửa chữa đư­ợc các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc;
+ Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng;
+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghành và  quản lý, tổ chức sản xuất;
4.2. Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành các hệ thống điện tử.
- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
- Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.
- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.
5. Về thái độ:
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể.
- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.
- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa điện trong các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;  các dây chuyền sản xuất tự động, các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp, bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo. 
- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực điện công nghiệp và điện dân dụng.
- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.