CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
NGHỀ HÀN
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Hàn
- Tiếng Anh: Wellding
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3.1. Kiến thức chung:
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,  kiến thức trong lĩnh vực Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.
- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.
3.2. Kiến thức chuyên môn
- Có kiến thức chuyên môn để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực của nghề Hàn.
- Có khả năng ứng  dụng kiến thức cơ sở ngành  trong nghiên cứu và phân tích các sản phẩm đồng thời  khai thác, sử dụng được các phương pháp, công cụ trong thiết kế và đánh giá các sản phẩm nghề Hàn.
- Nắm bắt và triển khai được  các công việc chuyên môn như: Lựa chọn vật liệu, kết cấu, đồ gá, thiết bị hàn cơ bản và tiên tiến để chế tạo ra sản phẩm Hàn.
3.3. Kiến thức bổ trợ
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản trình độ B
- Tin học :   Tin học văn phòng trình độ B
4. Về kỹ năng:
4.1. Kỹ năng cứng:
- Có khả năng sử dụng và vận hành các sản phẩm và hệ thống máy móc cơ khí thuộc chuyên ngành công nghệ hàn và gia công áp lực.
- Hàn được các mối hàn có kết cấu thông thường hoặc phức tạp được chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn (thiết bị hàn hồ quang tay, công nghệ hàn cắt tiên tiến: MAG, MIG, TIG, PLASMA…) và các  thiết bị cơ khí liên quan để chế tạo các liên kết , kết cấu hàn thông thường, phức tạp.
 - Tính toán được một số kết cấu hàn đơn giản : Dầm và trụ, dàn, tấm vỏ. 
 - Đạt tay nghề bậc thợ hàn (3G đến 6G; 3F đến 4F) của các phương pháp hàn (hồ quang tay và hàn trong môi trường khí bảo vệ)
 4.2. Kỹ năng mềm:
 - Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường thực tế:
 - Có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm
 - Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, đàm phán , sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện hành.
5. Yêu cầu về thái độ:
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết vận dụng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước vào tình hình công tác cụ thể.
- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.
- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Kỹ thuật viên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành sản xuất tại các công ty và  tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tàu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng dân dụng, xây dựng nhà máy điện.
- Kỹ thuật viên chuyển giao công nghệ  thuộc lĩnh vực công nghệ hàn trong các công ty hoạt động dịch vụ thương mại liên quan đến nghề Hàn.     
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  
- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ Hàn. 
- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.