1. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ, tin học cơ bản, giáo dục thể chất, Chính trị và Pháp luật, Giáo dục quốc phòng;

- Quản lý phòng thí nghiệm Hóa, Lý cho học sinh học bổ túc văn hóa;

- Tổ chức biên soạn chương trình nghề ngắn hạn về tin học, tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy các môn được phân công.

- Đảm bảo thực hiện tốt tiến độ giảng dạy, kế hoạch giáo viên, các quy định về đào tạo và nội quy quy chế của nhà trường;

- Quản lý phòng máy tính và máy chủ nhà trường.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Tổ chức bộ máy khoa:
2.1. Phụ trách khoa:

- Thầy: Lê Ngọc Trung
- Trình độ: Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô
- Điện thoại: 0914 334 235

2.2. Tổ môn Cơ bản
2.3. Tổ môn Văn hóa


Liên hệ

Điện thoại: 02033 692 998

Email: cbvhqn@gmail.com