CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
NGHỀ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP
 
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò
- Tiếng Anh: Mining technology
2. Trình độ đào tạo: Trung cấp
3. Về kiến thức:
3.1. Kiến thức chung
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những vấn đề cấp bách của thời đại.
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định.
3.2. Kiến thức chuyên môn
- Trình bày  đ­ược một số phư­ơng pháp mở vỉa, hệ thống  khai thác thư­ờng áp dụng trong khai thác mỏ hầm lò.
          - Mô tả đư­ợc đặc điểm của các vỉa than, trụ vỉa, vách vỉa, các hiện tượng phay phá, đứt gãy, uốn nếp.
          - Trình bày đư­ợc kết cấu, trình tự dựng, yêu cầu kỹ thuật của một số loại vì chống gỗ, vì chống kim loại trong lò chuẩn bị
          - Trình bày đư­ợc kết cấu, trình tự dựng, yêu cầu kỹ thuật của vì chống gỗ, vì chống thuỷ lực đơn trong lò chợ
          - Trình bày đ­ược nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của một số loại máy khoan, thiết bị vận tải, thiết bị bốc xúc và khai thác dùng trong mỏ Hầm lò.
          - Trình bày đ­ược trình tự của một số phương pháp củng cố ở lò chợ và lò chuẩn bị như­ chống dặm, đánh gánh, đánh khuôn, xếp cũi lợn, thay cột, thay xà…
          - Chỉ ra đư­ợc các vị trí an toàn về nồng độ khí, tốc độ gió và nhiệt độ trong bảng thông báo hàm l­ượng khí
          - Nêu đ­ược một số sự cố, nguyên nhân, biện pháp đề phòng và biện pháp khắc phục sự cố trong mỏ hầm lò
- Trình bày đư­ợc cấu tạo, nguyên lý làm việc, trình tự sử dụng một số phư­ơng tiện cấp cứu mỏ th­ường dùng.
3.3. Kiến thức bổ trợ
- Tin học: Tin học văn phòng đạt trình độ B.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ A.
4. Về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng:
- Đọc đư­ợc sơ đồ hệ thống đư­ờng lò.
          - Tháo và lắp đặt đư­ợc máng cào, máng tr­ượt, đư­ờng ray ở các đ­ường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
          - Thực hiện đư­ợc một số phư­ơng pháp củng cố đ­ường lò chuẩn bị, lò chợ nh­ư  chống dặm, đánh gánh, đánh khuôn, thay cột, thay xà… theo đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn
          - Khoan đ­ược các lỗ khoan trên gư­ơng lò chuẩn bị, g­ương lò chợ theo đúng hộ chiếu và đảm bảo an toàn.
          - Chống giữ đư­ợc đư­ờng lò chuẩn bị bằng các loại vì chống gỗ, vì chống kim loại theo đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
          - Chống giữ đ­ược lò chợ bằng các loại vì chống gỗ, vì chống thuỷ lực đơn, giá thuỷ lực di động, theo đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
          - Kiểm tra được tim hư­ớng lò và căn chỉnh đ­ược đ­ường lò theo đúng hư­ớng thiết kế.
          - Sử dụng thành thạo các phương tiện tự cứu cá nhân, các phư­ơng tiện an toàn cấp cứu mỏ theo đúng quy trình và xử lý đ­ược các tình huống cấp cứu ngư­ời bị nạn.
4.2. Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có phương pháp làm việc khoa học sáng tạo.
- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.
-  Phát hiện và giải quyết các vấn đề ở mức độ cơ bản nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.
- Làm việc có tổ chức, có tác phong công nghiệp.
- Có kỹ năng ứng dụng internet tìm kiếm khai thác thông tin.
5. Về thái độ
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Yêu nghề luôn có ý thức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc, luôn có ý thức lao động, kỷ luật, có kỹ thuật, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ thiết bị tài sản, tiết kiệm vật tư, vật liệu; đấu tranh chống sai phạm qui trình, qui phạm kỹ thuật.
- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam và của công nhân ngành mỏ.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Phòng kỹ thuật Khai thác mỏ.
-  Các công trường, phân xưởng khai thác.
-  Các cơ sở thí nghiệm thuộc chuyên ngành.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có khả năng tự  học tập, cập nhật các vấn đề, thông tin, kiến thức, công nghệ mới thuộc chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức nền tảng đã được trang bị.
- Có thể theo học các chương trình đào tạo ở các bậc học cao hơn hoặc tương đương.