CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
NGHỀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦM LÒ
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP
 
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò
- Tiếng Anh: Electro – mechanical mine technology
2. Trình độ đào tạo: Trung cấp
3. Về kiến thức:
3.1. Kiến thức chung
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những vấn đề cấp bách của thời đại.
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định.
3.2. Kiến thức chuyên môn
+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi sử dụng của các thiết bị cơ điện mỏ hầm lò: Máy quạt gió, tầu điện mỏ, tời, máng cào, băng tải, quang lật, máy bơm nước, máy nén khí, máy cào vơ, máy bốc xúc, máy đào lò, máy khấu than;
+  Biết cách lập kế hoạch, biện pháp để thay thế sửa chữa các thiết bị cơ điện sử dụng trong dây chuyền sản xuất mỏ hầm lò;
+ Phân tích được những nguyên nhân gây ra các sự cố trong hệ thống cung cấp điện, trong các phụ tải trong dây chuyền sản xuất ở mỏ;
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ phòng nổ và an toàn tia lửa có điều khiển tại chỗ và từ xa hoặc tự động trong công nghệ sản xuất mỏ hầm lò;
+ Hiểu được cách đọc các sơ đồ điện, sơ đồ khí nén, sơ đồ thuỷ lực của các thiết bị máy mỏ;
+ Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật, kinh tế và năng suất, chủ động thích ứng với công tác sản xuất tại mỏ;
+ Trình bày được cách tổ chức sản xuất trong mỏ và hiểu được tính chất công việc của thợ Cơ - Điện trong dây chuyền sản xuất mỏ. Tổ chức được việc điều hành trong một tổ sản xuất;
+ Thiết kế được quy trình lắp đặt, đấu nối, vận hành các thiết bị cơ điện trong lò, quy trình cung cấp điện trong mỏ hầm lò;
+ Trình bày được các nội dung công tác kỹ thuật an toàn, nội dung cơ bản công tác cấp cứu mỏ.
3.3. Kiến thức bổ trợ
- Tin học: Tin học văn phòng đạt trình độ B.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ A.
4. Về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng:
+ Đọc được các sơ đồ điện, sơ đồ khí nén, sơ đồ thuỷ lực của các thiết bị máy mỏ;
+ Thực hiện được các công việc chuẩn bị cho đầu ca sản xuất;
+ Lập  được kế hoạch, biện pháp để thay thế sửa chữa các thiết bị cơ điện sử dụng trong dây chuyền sản xuất mỏ hầm lò;
+ Lắp đặt đấu nối được hệ thống cáp dẫn điện trong mỏ hầm lò;
+ Bảo dưỡng, lắp đặt vận hành được các thiết bị đóng cắt điện hạ áp bằng tay, các thiết bị điện trong hệ thống điện chiếu sáng;
+ Lắp đặt, vận hành, thay thế được cầu chì, rơ le điều khiển, rơ le bảo vệ trong lưới điện hạ áp;
+ Lắp đặt, sử dụng được các dụng cụ đo lường điện hạ áp;
+ Bảo dưỡng, lắp đặt, vận hành, sửa chữa áp tô mát, khởi động từ thường;
+ Bảo dưỡng, lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị đóng cắt phòng nổ lưới điện hạ áp;
+ Bảo dưỡng, lắp đặt, vận hành thiết bị điện trong hệ thống trạm mạng đến 6KV;
+ Bảo dưỡng, lắp đặt vận hành, sửa chữa thiết bị bơm mỏ, nén khí, thiết bị khoan, thông gió mỏ hầm lò;
+ Lắp đặt vận hành, sửa chữa thiết bị thông tin liên lạc mỏ;
+ Bảo dưỡng, lắp đặt vận hành, sửa chữa thiết bị vận tải bốc xúc, thiết bị khai thác, đào lò;
+ Quấn và phục hồi được các máy điện có công suất nhỏ và trung bình;      
+ Chọn được tiết diện cáp theo công suất của phụ tải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Làm được tiếp đất cục bộ, tiếp đất chung cho các thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật. Đo được điện trở tiếp đất của mạng tiếp đất mỏ hầm lò;
+ Kèm cặp hướng dẫn được thợ mới.     
4.2. Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có phương pháp làm việc khoa học sáng tạo.
- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.
-  Phát hiện và giải quyết các vấn đề ở mức độ cơ bản nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.
- Làm việc có tổ chức, có tác phong công nghiệp.
- Có kỹ năng ứng dụng internet tìm kiếm khai thác thông tin.
5. Về thái độ
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Yêu nghề luôn có ý thức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc, luôn có ý thức lao động, kỷ luật, có kỹ thuật, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ thiết bị tài sản, tiết kiệm vật tư, vật liệu; đấu tranh chống sai phạm qui trình, qui phạm kỹ thuật.
- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam và của công nhân ngành mỏ.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Phòng kỹ thuật Cơ điện.
-  Các công trường, phân xưởng Cơ điện.
-  Các cơ sở thí nghiệm thuộc chuyên ngành.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có khả năng tự  học tập, cập nhật các vấn đề, thông tin, kiến thức, công nghệ mới thuộc chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức nền tảng đã được trang bị.
- Có thể theo học các chương trình đào tạo ở các bậc học cao hơn hoặc tương đương.