CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP
 
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật chế biến món ăn
- Tiếng Anh: Cooking techniques
2. Trình độ đào tạo: Trung cấp
3. Về kiến thức:
3.1. Kiến thức chung
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những vấn đề cấp bách của thời đại.
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định.
3.2. Kiến thức chuyên môn
+ Hiểu biết về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn ...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;
+ Trình bày được các kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Quản trị tác nghiệp, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm;
+ Trình bày được các kiến thức bổ trợ về nghiệp vụ chế biến món ăn như: Văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, hạch toán định mức, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, kỹ thuật trang trí cắm hoa;
3.3. Kiến thức bổ trợ
- Tin học: Tin học văn phòng đạt trình độ B.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ A.
4. Về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng:
 - Thực hiện được qui trình chế biến các món ăn Âu, Á, các món ăn Việt Nam, món ăn chay, đồ tráng miệng, các loại bánh…; biết cách trang trí, trình bày các loại đồ ăn; biết tổ chức điều hành một ca làm việc; xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn.
- Thực hiện được qui trình vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong các cơ sở chế biến món ăn.
4.2. Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.
- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có phương pháp làm việc khoa học sáng tạo.
- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.
-  Phát hiện và giải quyết các vấn đề ở mức độ cơ bản nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.
- Làm việc có tổ chức, có tác phong công nghiệp.
- Có kỹ năng ứng dụng internet tìm kiếm khai thác thông tin.
5. Về thái độ
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ.
- Có tinh thần phục vụ khách hàng - thực hiện quan điểm: “ khách hàng là trung tâm của quá trình phục vụ”; tận tâm phục vụ làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.
- Thái độ lịch sự, tế nhị: thể hiện trong sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hoá với mọi người, giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống bản sắc  văn hoá dân tộc .
- Tính hoà đồng: tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người đặc biệt với khách hàng, với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.
- Có lòng tự hào và hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.
- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng làm việc tại các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng ăn uống, các cơ sở dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ăn uống, chế biến món ăn gồm các vị trí chủ yếu sau:
-  Nhân viên Bếp
-  Nhân viên phục vụ Bàn
-  Nhân viên phục vụ Bar
-  Nhân viên quản lý nhà hàng
- Có khả năng tự tạo việc làm.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có khả năng tự  học tập, cập nhật các vấn đề, thông tin, kiến thức, công nghệ mới thuộc chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức nền tảng đã được trang bị.
- Có thể theo học các chương trình đào tạo ở các bậc học cao hơn hoặc tương đương.