1. Chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh
- Cơ quan quản lý cấp trên: Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
- Bí thư: Đ/c Lưu Văn Minh
- Phó Bí thư: Đ/c Phùng Quang Dũng
- Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Lan
2. Công đoàn: 
- Cơ quan cấp trên quản lý: Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh 
- Chủ tịch công đoàn: Đ/c Phùng Quang Dũng
- Phó chủ tịch công đoàn: Đ/c Trần Đức Long
- Trưởng ban Nữ công: Đ/c Nguyễn Thị Lan
3. Đoàn Thanh niên:
- Cơ quan quản lý cấp trên: Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh
- Bí thư: Đ/c Lưu Văn Uy
- Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hường