Đào tạo

Khoa cơ khí

Khoa cơ khí
- Quản lý và tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực  Công nghệ ô tô, Hàn, Cắt gọt kim loại, nguội, gò, hàn, rèn, sửa chữa cơ, sửa chữa thiết bị công nghiệp. Ngoài các nghề trên, đối với các nghề mới sẽ được phân công theo chuyên ngành.  
- Tổ chức sản xuất, kết hợp thực tập của HSSV để làm ra sản phẩm
- Quản lý, vận hành hệ thống PCCC, GARA ô tô
nothing