Đào tạo

Khoa điện tử

Khoa điện tử
Chức năng:
- Quản lý và tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực  cơ điện mỏ hầm lò, điện công nghiệp, điện dân dụng, điện tử, điện lạnh, cơ điện tử, vận hành thiết bị cơ điện, vận hành thiết bị bơm, máy nén khí, quạy gió và các ngành nghề khác thuộc lĩnh vực cơ điện. Ngoài các nghề trên, đối với các nghề mới sẽ được phân công theo chuyên ngành.
- Tổ chức sản xuất, kết hợp thực tập của HSSV để làm ra sản phẩm
- Quản lý, vận hành các trạm biến áp và hệ thống cấp điện toàn trường
nothing