Sự kiện
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 06/05/2020, Chi bộ Trường cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị VCLĐ năm 2020

Hội nghị VCLĐ năm 2020

Ngày 27/12/2019, tại Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị VCLĐ năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và thông qua dự thảo Phương hướng hoạt động năm 2020

Khai xuân Kỷ Hợi 2019

Khai xuân Kỷ Hợi 2019

Hội nghị VC, LĐ năm 2019

Hội nghị VC, LĐ năm 2019

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

nothing