Sự kiện

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 06/05/2020, Chi bộ Trường cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đến dự Đại hội có đ/c Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đ/c Nguyễn Thu Hà - Phó ban Tuyên giáo, đ/c Hoàng Ngọc Tú - Phó ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
Ảnh 1: Đoàn Chủ tịch
Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chi bộ bám sát Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, người lao động thường xuyên được quan tâm chú trọng. Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị cụ thể, thiết thực gắn với tình hình nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vì vậy, trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, người lao động luôn yên tâm tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của cơ quan, chi bộ; phục tùng nghiêm kỷ luật trong Đảng; nói, viết và làm theo đúng Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm.
 
Ảnh 2: Quang cảnh Đại hội

Đại hội nhất trí cao với kế quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tham gia thảo luận, góp ý sôi nổi vào phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng bộ khối, các Đảng viên chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ảnh 3: Biểu quyết các văn kiện đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội đ/c Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao Báo cáo chính trị của Chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và ý kiến đóng góp, tham luận, thảo luận của đảng viên đối với các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Lê Mạnh Cường mong muốn tập thể chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tiếp tục lựa chọn được các đ/c Đảng viên xuất sắc vào Ban chi ủy để tiếp tục chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ảnh 4: Đ/c Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh có rất nhiều khó khăn, thử thách do mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng chi bộ đã lãnh - chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy, Chi bộ đã chỉ đạo sát sao thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ làm việc; phối hợp với BCH Công đoàn chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu lãnh đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tế; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề đúng quy định được Đảng ủy khối kiểm tra, đánh giá cao và có khen thưởng. Công tác phê bình và tự phê bình được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được 05 quần chúng ưu tú vào Đảng... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm do khách quan, chủ quan như:
Chỉ tiêu biên chế ít, quy mô tuyển sinh nhỏ, một số nghề được đầu tư giai đoạn I không hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh, công tác phát triển đảng trong HSSV còn nhiều hạn chế... Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Chi bộ tạo điều kiện cho đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra giám sát của tổ chức  Đảng và Đảng viên; tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp có thểm quyền để đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ... từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định.

 
Ảnh 5: Đ/c Lê Mạnh Cường chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu đ/c Lưu Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục giữ chức vụ Bí thư và đ/c Phùng Quang Dũng - Phó Hiệu trưởng tiếp tục giữ chức vụ Phó bi thư chi bộ cùng 03 đồng chí ủy viên là cán bộ quản lý đang giữ chức vụ Trưởng phòng, khoa của trường. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội Chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và toàn thể Đảng viên đã biểu quyết nhất trí với các chỉ tiêu đại hội đề ra.
Ảnh 6: Bỏ phiếu bầu Ban chi Ủy

Đại hội Chi bộ Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp, Đại hội được tổ chức đúng quy trình theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh. Đ/c Lưu Văn Minh - Bí thư Chi bộ phát biểu bế mạc đại hội và kêu gọi toàn thể Đảng viên, người lao động với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra chính trị, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
Đ/c Lưu Văn Minh phát biểu bế mạc Đại hội
Ảnh 7: Đ/c Lưu Văn  Minh - Bí thư Chi bộ bế mạc Đại hội
Ảnh và bài: Phan Thúy
 
nothing