Sự kiện

Hội nghị VC, LĐ năm 2019

Ngày 20/12/2018, tại Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Viên chức, lao động năm 2019. Dự Hội nghị có đ/c Dương Đình Quân - Phó Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh. Về phía nhà trường có đ/c Lưu Văn Minh - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Phùng Quang Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức lao động nhà trường.

Tại Hội nghị, đ/c Lưu Văn Minh  - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đ/c Trần Quyết Tiến - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra; đ/c Phùng Quang Dũng - Chủ tịch công đoàn trường đã thông qua  báo cáo công tác công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 

Tại các văn kiện Hội nghị đã tổng kết đánh giá được các thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong một năm thực hiện. Năm 2018 là một năm có nhiều khó khăn về công tác tuyển sinh, biến động về thay đổi cơ chế chính sách của cơ quan quản lý. Tuy nhiên tập thể Ban Giám hiệu, BCH công đoàn đã có nhiều phương án chỉ đạo, tập thể VC, LĐ nhà trường đã đoàn kết thống nhất thực hiện hoàn thành kế hoạch.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Dương Đình Quân đã đánh giá cao kết quả thực hiện của tập thể CB, VC, LĐ của nhà trường, đồng thời mong muốn nhà trường cần nỗ lực hơn nữa để năm 2019 có kết quả thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt các phong trào CNVC, chủ đề năm do UBND tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh phát động.

Ghi nhận thành tích của VC, LĐ sau một năm nỗ lực thực hiện, Ban Giám hiệu nhà trường, BCH Công đoàn trường đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhận có thành tích cao nhằm đồng viên khuyến khích VC, LĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể để nâng cao kết quả thực hiện  năm 2019.
 
    


    

Hội nghị đã quyết nghị thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 gồm: Công tác tuyển sinh, đào tạo; Công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng CSVC; Công tác quản trị vật tư, thiết bị; Công tác chăm lo đời sống cán bộ viên chức; Công tác chủ đề năm 2019 của UBND tỉnh ./.

Ảnh và bài: Phan Thúy
nothing