Sự kiện

Ký kết biên bản hợp tác với Trường Đại học Chodang - Hàn Quốc

Ngày 20/06/2019, tại Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh  đoàn làm việc của Trường Đại học ChoDang Hàn Quốc đã thăm và làm việc với lãnh đạo nhà trường. Tham dự đoàn làm việc có ông Jong Koo Park - nguyên Thứ trưởng bộ Khoa học công nghệ Hàn Quốc - Hiệu trưởng, ông Im Jin Ho - Trưởng phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế.
Sau khi xem xét đặc điểm và năng lực hoạt động, lãnh đạo hai trường đã thống nhất ký kết biên bản hợp tác với các nội dung cơ bản:
1. Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo các ngành nghề tương đồng;
2. Duy trì quan hệ hợp tác trao đổi giáo dục;
3. Trao đổi sinh viên giữa 2 trường, du học sinh theo hình thức 2+2, 3+1, 1+3 và công nhận kết quả đào tạo lẫn nhau.

 
    

Sự kiện ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học ChoDang - Hàn Quốc và Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh có ý nghĩa to lớn trong tiến trình hợp tác giữa hai quốc gia và có tác động tích cực đến kế hoạch phát triển của hai nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho giáo viên trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mở ra một hướng đi mới, thuận lợi cho HSSV Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh.
 

 
Ảnh và bài: Phan Thúy
nothing