Tin tức

Kỹ năng mềm - yếu tố quan trọng trong cơ hội việc làm của sinh viên trường nghề

Kỹ năng mềm - yếu tố quan trọng trong cơ hội việc làm của sinh viên trường nghề
Nhấn chuột vào đường link đường dưới đây:
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/36697/seo/Ky-nang-mem--yeu-to-quan-trong-trong-co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-truong-nghe/Default.aspx
nothing