Thông báo

Lịch thi học kỳ 2 và lịch nghỉ hè

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2 VÀ LỊCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Lịch thi học kỳ:
Từ ngày 25/06 đến 29/06/2018 (chi tiết cụ thể được phát hành tại các Khoa, phòng và Gmail trong toàn trường)

2. Lịch nghỉ hè: Từ 02/07 đến 27/07/2018 (04 tuần)

(*)Ngày 30/07/2018, HSSV có mặt tại trường để chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019.

Phòng ĐT - NCKH trân trọng thông báo!
nothing