Tin tức

Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Xin mời nhấn vào đường link dưới đây:
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37907/seo/Quang-Ninh-soi-dong-ngay-hoi-tu-van-Huong-nghiep-Tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2020/Default.aspx
nothing