Tin tức

Tay nghề của thí sinh Việt Nam dự thi tay nghề Thế giới giỏi cỡ nào?

Nhấn chuột vào đường link dưới đây:
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37575/seo/Tay-nghe-cua-Thi-sinh-Viet-Nam-du-thi-tay-nghe-the-gioi-gioi-co-nao-/Default.aspx
nothing