Tin tức

Thi tay nghề tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Nhấn chuột vào link dưới đây để xem chi tiết
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37871/seo/Be-mac-Ky-thi-tay-nghe-hoc-sinh-sinh-vien-tinh-Quang-Ninh-lan-thu-XI-nam-2020/Default.aspx
nothing