Thông báo

Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ
Cho Giảng viên, giáo viên và Học sinh, sinh viên như sau:
- Thời gian nghỉ hè: 04 tuần (từ ngày 13/07/2020 đến ngày 07/08/2020)
- Thời gian thực hiện năm học mới 2020 - 2021: bắt đầu từ ngày 10/08/2020 đến ngày 09/08/2021 (52 tuần)
* Lưu ý: Đối với HSSV mới nộp hồ sơ đăng ký, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể theo giấy báo nhập học.
Trân trọng thông báo!
nothing