Tin tức

Vinh danh các thí sinh đạt giải tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 và Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Vinh danh các thí sinh đạt giải tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 và Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/36803/seo/Vinh-danh-cac-thi-sinh-dat-giai-tai-Ky-thi-tay-nghe-the-gioi-lan-thu-44-va-Ky-thi-tay-nghe-quoc-gia-lan-thu-X/Default.aspx
nothing