Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Sáng 5/10, Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các đề án của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh trong việc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nói riêng; các kinh nghiệm trong đào tạo kỹ năng và phát triển nhân lực số; tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là trong dạy, học trực tuyến trong bối cảnh hiện nay.

Đại diện các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cũng chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, dự báo nhu cầu kỹ năng trong tương lai…

Thông qua các nội dung chia sẻ tại Hội thảo, các đơn vị giáo dục sẽ có được những tư vấn ban đầu về chiến lược, lộ trình và kế hoạch chuyển đổi số, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việt Hàn Cao Đẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *