Khoa Cơ khí

Đào tạo các nghề Công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, gia công cơ khí…