Khoa Dịch vụ Du lịch

Đào tạo các nghề chế biến món ăn, pha chế đồ uống, buồng, bàn, bar..