Khoa Điện – Điện tử

Giảng dạy các nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, cơ điện mỏ hầm lò, điện lạnh… và các nghề điện khác.