image banner
Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phòng Công tác học sinh sinh viên

* Chức năng: 

Tham mưu, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác trong các lĩnh vực:

- Công tác tuyển sinh

- Công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV

- Công tác HSSV

- Quản lý KTX, khu nội trú HSSV.

- Quản lý nhà rèn luyện thể chất, sân vận động, các khu TDTT

- Công tác sản xuất, kết hợp đào tạo làm ra sản phẩm của HSSV

- Công tác y tế học đường

- Chào cờ đầu tuần, đầu tháng

* Nhiệm vụ:

(1) Công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm:

- Lập kế hoạch và triển khai tuyển sinh học nghề và các cấp học khác (liên kết đào tạo) sau khi được nhà trường phê duyệt;

- Là đầu mối chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng và thanh lý hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nghề, đào tạo bồi dưỡng cán bộ (liên kết đào tạo);

- Tổ chức tiếp nhận, bố trí HSSV vào các lớp; quản lý hồ sơ HSSV;

- Phân công công tác cho HSSV (diện đào tạo theo địa chỉ) tốt nghiệp ra trường và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh không thuộc đối tượng trên theo nhu cầu XH cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Tham gia hội chợ việc làm và các sàn giao dịch việc làm do Sở Lao động TB&XH và các cơ quan hữu quan tổ chức;

- Cập nhật, thống kê theo dõi việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp (diện đào tạo theo đơn đặt hàng và đào tạo theo nhu cầu xã hội);

- Quản lý, cập nhật thông tin về công tác tuyển sinh, GTVL trên các phương tiện truyền thông và trang web của trường sau khi được lãnh đạo nhà trường phê duyệt;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí, kinh phí đào tạo của HSSV sau khi nhập trường;

- Tham mưu  xây dựng quy chế trong công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm.

(2) Công tác học sinh, sinh viên:

- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên; xử lý các vi phạm hàng ngày nếu có;

- Lập kế hoạch, chương trình công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên và triển khai, tổ chức thực hiện chương trình đã được phê duyệt;

- Chuẩn bị nội dung chương trình các hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục quản lý học sinh, sinh viên;

- Truyền đạt các chỉ thị của lãnh đạo trường về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; phổ biến quán triệt nội quy, quy chế; theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nội quy, quy chế đó;

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu đề xuất các phương pháp, giải pháp quản lý giáo dục học sinh, sinh viên;

- Định kỳ hàng quý họp với ban cán sự lớp; đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng để nghe phản ánh tình hình, kết quả công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên quý trước; bàn nội dung, biện pháp phối hợp công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên quý sau;

- Thường xuyên liên hệ với ban cán sự các lớp để nghe phản ánh tình hình kết quả học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện nội quy, quy chế… của học sinh, sinh viên và triển khai thực hiện kế hoạch công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, triển khai tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động văn hóa thể thao và các buổi nói chuyện chuyên đề liên quan đến công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương và gia đình học sinh để giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức hoạt động tự quản của học sinh, sinh viên.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV như chế độ học bổng, chế độ khen thưởng, kỷ luật học sinh - sinh viên.

- Theo dõi học sinh xóa tên, chuyển lớp, nghề, thôi học, tiếp nhận lại....

- Theo dõi HSSV ở nội trú và đình chỉ không cho ở ký túc xá đối với học sinh vi phạm vi phạm nội quy khu nội trú; báo cáo định kỳ tăng giảm học sinh.

- Là ủy viên thư ký hội đồng xét phân loại đạo đức học sinh, xét khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất công tác quản lý học sinh sinh viên theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp.

- Tham mưu  xây dựng quy chế trong công tác học sinh, sinh viên.

(3) Công tác quản lý ký túc xá (KTX):

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất KTX

- Vận hành và quản lý điện nước phục vụ khu KTX

- Thường trực khu KTX, đảm bảo ANTT cho HSSV ở nội trú

(4) Quản lý sân vận động; Nhà giáo dục thể chất

 (5) Công tác y tế học đường

(6) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh
Quang Ninh Viet Nam - Korea College Web Portal

 Trụ sở chính: Tổ 4 khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Cơ sở 1: Tổ 7, khu 1, Phường Hà Khẩu, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Cơ sở 2: 767 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại: 0203.3858.988 – 0203.3858.369
 Email: contact@caodangviethanqn.edu.vn    Facebook www.facebook.com/caodangviethanqn
Bản đồ trực tuyến

Copy right by VNPT Quảng Ninh