image banner
Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo.

* Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo của nhà trường

*Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong các công việc sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo;

- Tham mưu việc xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo;

 - Tổ chức Hiệu chỉnh chương trình đào tạo, chương trình môn học;

- Làm thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các ngành, nghề đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khóa học, năm học, học kỳ;

- Xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học, ngành học, lớp học;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy của các đơn vị trong toàn trường.

- Phối hợp với các Khoa trong việc mời giảng;

- Xây dựng kế hoạch phát triển, tuyển dụng đội ngũ Giảng viên, giáo viên của Nhà trường; Thường trực hội đồng tuyển dụng Giảng viên, giáo viên của Nhà trường.

- Tham gia hội đồng tuyển sinh, lập và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách trúng tuyển, theo dõi và tham gia thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên, …

- Tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, học tập của các Khoa; Theo dõi và nghiệm thu giờ giảng của các khoa;

- Quản lý liên kết đào tạo ở trong và ngoài trường;

- Quản lý việc biên soạn, lựa chọn giáo trình phục vụ công tác giảng dạy gồm các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn;

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường, quản lý quá trình học tập của sinh viên tại doanh nghiệp;

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên theo từng khóa học, năm học, học kỳ;

- Lập và tổ chức kế hoạch thi, kiểm tra cho các hệ đào tạo nghề: kiểm tra kết thúc môn học/modun; kiểm tra kết thúc khoá học (hệ sơ cấp nghề); thi tốt nghiệp (hệ trung cấp nghề và cao đẳng nghề);

- Tổ chức xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho người học;

-  Trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự kiểm tra kết khóa học/thi tốt nghiệp, quyết định công nhận tốt nghiệp và không tốt nghiệp cho HSSV.

-  Quản lý công tác in phôi bằng và cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

-  Quản lý và lưu trữ toàn bộ danh mục hồ sơ đào tạo theo quy định của Tổng cục GDNN;

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác học vụ như: nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập, chuyển ngành, chuyển trường, miễn giảm môn học,….;

- Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người học về đào tạo;

- Tuyển sinh và quản lý các lớp sơ cấp và ngắn hạn; Quản lý và đề xuất các vấn đề liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo;

- Xét điều kiện dự thi, tốt nghiệp các lớp theo học chế niên chế.

- Thực hiện các báo cáo về công tác đào tạo;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hội giảng nhà giáo DGNN các cấp, hội thi thiết bị tự làm, hội thi tay nghề giỏi…;

- Xây dựng kế hoạch doanh thu hàng năm;

- Thực hiện công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động TB&XH, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Tham mưu, xây dựng các quy chế về công tác quản lý đào tạo, quy định chế độ làm việc của giáo viên…;

- Quản lý thư viện sách, thư viện điện tử, phòng đọc; lập kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị, sách, …của thư viện.

- Là đơn vị quản lý phần mền đào tạo của nhà trường; lập và triển khai kế hoạch phát triển số trong công tác đào tạo;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh
Quang Ninh Viet Nam - Korea College Web Portal

 Trụ sở chính: Tổ 4 khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Cơ sở 1: Tổ 7, khu 1, Phường Hà Khẩu, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Cơ sở 2: 767 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại: 0203.3858.988 – 0203.3858.369
 Email: contact@caodangviethanqn.edu.vn    Facebook www.facebook.com/caodangviethanqn
Bản đồ trực tuyến

Copy right by VNPT Quảng Ninh