image banner
Phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng

Phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng

* Chức năng

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng; công tác Nghiên cứu khoa học; Là đầu mối trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng, công tác nghiên cứu khoa học.

* Nhiệm vụ

(1) Công tác khảo thí

- Giám sát công tác kiểm tra kết thúc môn học/mô đun đảm bảo đúng quy chế;

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV hệ cao đẳng, trung cấp theo kế hoạch, bao gồm các khâu: bốc thăm đề thi, giám sát thi, dọc phách, ghép phách và lưu trữ bài thi, phân tích xử lý các kết quả thi, phúc khảo thí.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng để xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi cho từng môn học/mô đun, ngành, nghề cải tiến và phát triển các hình thức thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đào tạo của các nghề, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

- Giám sát các công tác về thi, đánh giá kết quả học tập của học sinh- sinh viên đánh giá chất lượng đào tạo thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài của các giáo viên.

- Tham gia hội đồng xét điều kiện dự thi, hội đồng thi, hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên hệ TC - CĐ.

- Đề xuất các biện pháp thực hiện trong việc phát triển các hình thức đánh giá, hình thức thi, kiểm tra đảm bảo khách quan, tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng môn học/mô đun.

– Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

(2) Công tác kiểm định chất lượng

- Chủ trì trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác tự kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – TB & XH cho các đơn vị trong toàn trường.

- Thực hiện nhiệm vụ điều phối viên, tổng hợp báo cáo kiểm định khi có các hoạt động đánh giá ngoài do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động – TB & XH tiến hành tại nhà trường.

- Đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý bảo đảm chất lượng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng (MTCL) và xây dựng Kế hoạch thực hiện MTCL năm học của trường;

- Lập kế hoạch và triển khai việc đánh giá nội bộ trường.

- Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến.

- Liên hệ với các tổ chức đánh giá ngoài để thực hiện công việc hoàn thiện hệ thống quản lý bảo đảm chất lượng của trường.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện  kiểm tra nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên, HSSV.

(3) Công tác nghiên cứu khoa học:

-  Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), dự án nghiên cứu khoa học của Trường.

- Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học, dự án NCKH dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

- Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học , dự án NCKH.

- Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học, dự án NCKH từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với CB-GV-NV, sinh viên có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.

 (4) Công tác khác

- Phối hợp với các phòng - khoa giám sát, kiểm tra việc sử dụng vật tư, nhiên liệu phục vụ học tập theo Quy trình cấp phát vật tư.

– Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức về các hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng.

– Quản lý, cập nhật thông tin về các mặt công tác của phòng lên website của Nhà trường theo quy định.

– Tham gia giảng dạy theo quy định.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh
Quang Ninh Viet Nam - Korea College Web Portal

 Trụ sở chính: Tổ 4 khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Cơ sở 1: Tổ 7, khu 1, Phường Hà Khẩu, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Cơ sở 2: 767 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại: 0203.3858.988 – 0203.3858.369
 Email: contact@caodangviethanqn.edu.vn    Facebook www.facebook.com/caodangviethanqn
Bản đồ trực tuyến

Copy right by VNPT Quảng Ninh