image banner
Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

a. Chức năng:

Trung tâm có chức năng thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao trong việc sát hạch, đánh giá Kỹ năng nghề tổ chức, triển khai, tuyển sinh, quản lý các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương (gọi chung là doanh nghiệp) theo qui định hiện hành, là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo. Giới thiệu việc làm và các hoạt động hợp tác khác.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phát triển về nguồn nhân lực, vật chất, kỹ thuật phục vụ đánh giá kỹ năng nghề;

- Lập kế hoạch tuyển sinh và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề;

- Tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng và thi cho các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp cho các tổ chức, cá nhân, địa phương và doanh nghiệp;

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên dạy nghề; tham gia đào tạo, liên kết đào tạo chuyên gia về các lĩnh vực trên;

- Xây dựng và tham gia xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề;

- Quản lý lao động, cơ sở vất chất, trang thiết bị của trung tâm đúng quy định, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh
Quang Ninh Viet Nam - Korea College Web Portal

 Trụ sở chính: Tổ 4 khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Cơ sở 1: Tổ 7, khu 1, Phường Hà Khẩu, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Cơ sở 2: 767 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại: 0203.3858.988 – 0203.3858.369
 Email: contact@caodangviethanqn.edu.vn    Facebook www.facebook.com/caodangviethanqn
Bản đồ trực tuyến

Copy right by VNPT Quảng Ninh